PELLETS
Vi säljer pellets i småsäck styck- eller pallvis.
  
STAKETSTOLPAR
Vi har impregnerade stolpar till bra pris i lager. Vi har även annat du behöver vid staketbygge eller lagning av befintligt så som stängseltråd, handtag, isolatorer mm.
 
FÅGELFRÖ
Vi har solrosfrö och vildfågelfrö i lager.
  

 
 

TRÄDGÅRD

Vi säljer tösalt, sopkvastar mm.